Sponsor koncept grundlag

Klubben ønsker at benytte sig af sponsorer for at give øget synlighed og indbringe midler til udstyr og faciliteter til gavn for klubben, dens medlemmer og udvikling.

Der er nedsat en arbejdes gruppe som løbenden skal tænke udvikling af koncepter omkring klubben forhold og muligheder.
 
Skulle du have en god ide så kontakte endelig Haslev Tennisklubs sponsorudvalg

   • Flemming Støiholm  Formand                    5365 9095   kontakt@haslev-tennisklub.dk
 

Nyheder

Sponsorer