Haslev Tennisklub blev startet i 1908.

Der blev dog spillet tennis meget tidligere allerede i 1895 på en privat anlagt bane på gårdspladsen i Haslev præstegård.

Den 12. april 1908 blev ved en stiftende generalforsamling sagfører Th. Weber valgt som formand og landinspektør Kruuse som kasserer. Det fremgår ikke, hvem der var initiativtager til oprettelsen af klubben.

På generalforsamlingen blev der indmeldt i alt 26 medlemmer, heraf 8 kvinder. Der blev opkrævet 2 kr. i indmeldingsgebyr og kontingentet blev fastsat til 2 kr. pr md. I sommerhalvåret og 1 kr. pr md. I vinterhalvåret.

For 400 kr. opkøbte klubben en skæppe jord på Haslev Præstemark, det der i dag hedder Parcelvej. Klubben optog et lån på 1.000 kr. og anlagde en grusbane, og allerede året efter blev der anlagt yderligere en bane og et interimistisk klubhus. I 1929 blev den 3. bane anlagt.


Nye tider 

I 1938 opkøbte Haslev Kommune klubbens baneanlæg, da Haslev Kommune ønskede, at området skulle udstykkes til parcelhuse.
Kommunen anlagde i stedet et helt nyt anlæg med 4 grusbaner og nyt klubhus i forbindelse med den nyanlagte Borgerskole og idrætsanlæg. De nye baner blev taget i brug i 1971.
 
I ca. 1985 blev de 4 grusbaner omlagt til kunstgræsbaner.


Indendørsanlæg 

Sofus greve Danneskjold-Samsø, over direktør på Gisselfeld kloster 1947-66, og hans amerikanske hustru var ivrige tennisspillere. De kom fra Californien og var vant til at spille tennis året rundt. I 1957 anlagde greven en grusbane i det gamle ridehus ”Peder Oxe Hallen” på Gisselfeld og stillede den gratis til rådighed for Haslev Tennisklubs medlemmer. 

 
Ved grevens død i 1966 blev der indgået en lejekontrakt, hvor klubbens medlemmer skulle betale 1.500 kr. pr. kvartal. I 1994 blev kontrakten opsagt, da klosteret ønskede at omdanne ”Peder Oxe Hallen” til kulturhus.

 

I 1995 lejede klubben sig ind i en gammel kostald på Bregentved, der blev ombygget, så den kunne bruges som indendørs tennisbane. Belægningen blev kunstgræs. I 2010 blev klubben opsagt da kostalden skulle rives ned. 

 
Indendørs spil blev i stedet rykket til ”Rødehus” i en lejet lade hvor der blev anlagt en ny kunstgræsbane for 140.000 kr.
 
I 2019 startede arbejde med etablering af Haslev Tennisklub egen tennishal med 2 indendørs, for alvor. Den skulle ligge tæt ved klubhuset og eksisterende udebaner ved Thempstrupvej 13. Pladsen med de gamle slidte cykelskure var målet og det lykkedes. Hallen stod endelig færdig til indvielse 13.aug.2023, hvor klubben hold fest ved lejligheden. 

Hallen er opført på Faxe Kommune grund som også stillede kommunal garanti på 3,3 mill. kr. men projektet endte op med at koste 4,1 mill. hvor resten af beløbet blev rejst ved fonds og egenbetaling.

Klubben har således haft indendørs bane siden 1957
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram