Nyt låsesystem til baneanlæg og klubhus

Din nøgle skal udskiftes med en brik

Måden, man kommer ind til udendørs baner og klubhus er nu ændret. Nøglerne er udskiftet med brik.

En del medlemmer har allerede fået en brik.

Har du endnu ikke fået en brik? Så må du kontakte klubbens kasserer: kasserer@haslev-tennisklub.dkIndgang til anlægget

Fra primo maj kan man kun komme ind til klubhus og baner ved at holde en brik op mod den opsatte briklæser. 

Hold brikken kortvarigt op foran læseren. 

Når brikken er "bibbet" vil lågen være åben 12 sekunder.

Herefter vil lågen atter være låst.


Udgang fra baneanlægget 

Udgangen sker ved at aktivere ”det grønne tryk” på  terrasse stolpen nærmest lågen. 

Igen vil lågen være åben i 12 sekunder.


Adgang til klubhuset

Når du ”bibber” dig ind på anlægget, vil klubhuset være åbent i 3 timer. Herefter låses døren automatisk. Man kan naturligvis altid komme ud af klubhuset, da der er almindeligt håndtag på indersiden.

Bemærk!

Fremover er det vigtigt at lågen ind til baneanlægget er lukket, når du forlader banerne.


Hallen

Skal man fortsat bruge nøgle til.

Det er dog vores håb, at der er skiftet til brik-system inden vintersæson.


Kontingent:

Ved sæsonstart skal der betales kontingent for sommersæsonen.

En del medlemmer har modtaget en besked om, at det opkræves automatisk d. 1. april 2024.

Desværre oplevede vi i efteråret, at mange - på trods besked her om - ikke fik trukket kontingent automatisk.

Vi beder derfor om, at du selv kontrollerer, at kontingentet betales.

Nogle medlemmer vil gerne gøre brug af hallen i sommerhalvåret, hvis det fx er regnvejr.

Vi gør opmærksom på, at der skal betales et særskilt tillæg til kontingentet for at gøre brug af hallen.

Tillæg og kontingent kan ikke betales samtidigt, men er 2 særskilte betalinger.

Du kan finde en vejledning her


Generalforsamling i Haslev Tennisklub

Blev afholdt 6. april kl. 11.  Referat kan læses her.  Her finder du det vedtagne budget og regnskab

Bestyrelsens forslag om anlæg af Pickleball baner ved klubhuset blev godkendt. Du kan læse om projektet her . Og budgettet finder du her

Velkommen til Haslev Tennisklub

Her på siden finder du informationer om klubben og dens aktiviteter. 

Du kan også læse vores lille folder om klubben her

Skulle der være spørgsmål eller forhold du ikke finder svar på her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte formanden, kasserer eller træner, så vil vi forsøge at hjælpe dig med svar.

Kontakt:


Hjertestarter


Målet har været at indsamle 3588 kr. til abonnementet

Målet er nået!


Sponsoraftale med OK

Den nemmeste måde at støtte Haslev tennisklub på, er ved at tanke benzin eller diesel hos OK.

Tennisklubben får nu 10 øre pr. liter benzin eller diesel du hælder på tanken, når du betaler via OK app'en. Du kan læse mere om, hvordan du gør her. Er du i tvivl om noget, så kontakt vores kasserer.

På generalforsamlingen blev der talt om, hvor mange medlemmer der støtter Haslev Tennisklub ad den vej. Af den netop modtagne opgørelse fremgår det, at kun 10 medlemmer støtter os når de tanker benzin eller diesel.Har du spørgsmål vedrørende

Generel karakter - kontakt formanden på jheramb@gmail.com 

Telefon: 50 76 26 23

Økonomi/betaling - kontakt kasserer på kasserer@haslev-tennisklub.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Haslev Tennisklub. CVR.NR.: 28565836

Bank: Danske Bank reg.nr.: 1551 konto:  16749605

Adresse: Themstrupvej 13, 4690 Haslev

Telefon: +45 50 76 26 23Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram