Sponsor koncept grundlag
Klubben ønsker at benytte sig af sponsorer for øget synlighed og give medfinansiering til udstyr og faciliteter til gavn for klubbens medlemmer og udvikling
Der er nedsat en arbejdes gruppe som løbenden skal tænke udvikling af koncepter omkring klubben forhold og muligheder
Skulle du have en god ide så kontakte endelig Haslev Tennisklubs sponsorudvalg
   •Flemming Støiholm  Formand                 5365 9095   kontakt@haslev-tennisklub.dk
   •Søren Hansen          Sponsor ansvarlig   4033 5363

Nyheder

Sponsorer